Diller

User menu

Hakkımızda

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Fırat Üniversitesine yaraşır hizmet sunmak, ilişkilerinde güler yüzlü ve sevecen davranmak, hizmet verdikleri öğrenci, akademik ve idari personel ile veli grubuna, doğru ve eksiksiz bilgiyi akademik takvime bağlı olarak zamanında iletmek ve öğrenciyi gereksinimleri doğrultusunda doğru birimlere yönlendirmek ilkesiyle çalışır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu temel amaçlara dönük işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu esas alarak yürütmektedir.

Misyon

Hizmet ve süreçlerde etkinlik, süreklilik, verimlilik ve memnuniyet sağlamak; öğrencilere, akademik ve idari birimler ile dış paydaşlara doğru, hızlı ve güncel bilgi sunmak; Fırat Üniversitesi misyonunu destekleyen standartta hizmetlerimizle ulusal düzeyde öncü ve örnek "Öğrenci İşleri" statümüzü korumak.

Vizyon

Birimimiz; görev ve sorumluluk alanlarına göre çalışma düzeni organize edip, hizmetin veya iş ve işlemlerin özelliği gereğince, konusunda bilgili, yetenekli bilgisayar kullanmasını iyi bilen elamanları bulunan, öğrenciye yönelik hizmetleri sunmaya hazırlamada son teknoloji ile üretilmiş bilgisayar, yazılım ve malzemeleri ile donatılmış internet ağı ile bağlanmış, gerekli hizmeti sağlamayı ve kaliteli otomasyon düzenini kurmuş olmayı hedeflemektedir.