Diller

User menu

2020-2021 Güz Yarı Yılı Eğitim Öğretim Plan ve Modelleri

2020-2021 Güz Yarı Yılında Sağlık Alanında eğitim veren Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Veteriner Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda Karma Eğitim Modeli,  bu birimler dışında diğer tüm birimlerde %100 Uzaktan Eğitim Modeli uygulanacaktır. Karma Eğitim Modeli uygulanacak birimlerdeki ders/sınıf/öğrenci/zaman/sınav planlamaları, ilgili birimler tarafından yapılacak ve bölüm web sayfalarından duyurulacaktır.