Diller

User menu

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri ile Üniversitemize Yerleştirilen Öğrenciler İçin Kayıt Duyurusu

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLME İŞLEMLERİ İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme İşlemleri İle Üniversitemize Yerleştirilen Öğrenciler şahsen başvurarak 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıt yaptırabileceklerdir.

Üniversitemize yerleştirilen adaylar lise diplomasının onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi ile işlem yapabileceklerdir.

Yükseköğretim Bilgi Sisteminde aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt olunamamaktadır. Üniversitemize kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler T.C. kimlik numaraları ile  otomasyondan (YÖKSİS Sorgula)  YÖKSİS sorgulaması yapılacak başka bir yükseköğretim kurumunda örgün önlisansa kayıtlı ise önlisansa, örgün lisansa  kayıtlı ise lisansa kayıtları yapılmayacaktır.

Süresi içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını kaybedeceklerdir.