Diller

User menu

7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu

7143 SAYILI  AF KANUNU DUYURUSU

  • 7143 Sayılı Af Kanunundan hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2018 tarihine kadar kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil yararlanabilir.
  • Üniversitemizin herhangi bir bölümünü/programını kazandıkları halde kesin kaydını yaptırmayanlar başvuru yapabilirler.
  • Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna  karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu kanundan yararlanamaz.
  • Son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2018 Salı günü saat 17.00’a kadar başvuran öğrencilerimiz eğitimlerine 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde başlayabilirler.
  • Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde Daire Başkanlığımıza başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan faydalanabilirler.
  • Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen form doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile bizzat veya posta yolu ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların, süresi içinde Daire Başkanlığımıza ulaştırılması zorunludur. Gecikmeli başvurular veya eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.
  • 7143 Sayılı Kanundan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerden, işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler    

Kanun Metni için Tıklayınız

Başvuru Formunu İndirmek için Tıklayınız