Kayıt Dondurma, Disiplin Cezaları

  • Kayıt dondurma nedir? Hangi durumlarda kayıt dondurabilirim? (Mazeretler ve izinli sayılma)

Fırat Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğimizin 47. Maddesine bakınız.

  • Kayıt donduran öğrencilerin yapamayacakları işlemler?

Kayıt donduran öğrenciler kayıtlarının dondurulduğu süre zarfında hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamazlar.

 

  • Disiplin cezası hakkında nereden bilgi alabilirim?

Yök'ün Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız.

  • Disiplin cezası mezun olduktan sonra transkriptte ve diplomada belirtilir mi?

Transkript’te belirtilir. Diplomada belirtilmez.